Info

Al VIII-lea Congres National Bolile Cronice Netransmisibile se adreseaza exclusiv profesionistilor din domeniul medical (medicilor)

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

Vineri, 1 martie 2019 – Sâmbătă, 2 martie 2019

PUBLIC ȚINTĂ

ÎNSCRIERI CONGRES

Înscrierile pentru al VIII-lea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile se fac ante-eveniment exclusiv pe site-ul evenimentului www.bolicronice-netransmisibile.ro sau pe loc, la punctele de înregistrare din cadrul manifestării, în funcție de capacitatea maximă admisă de participanți la eveniment, stabilită de organizatori. Prin completarea datelor dumneavoastră vă manifestaţi dorinţa de a participa la eveniment şi vă daţi consimţământul că toate datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră să fie prelucrate, înregistrate şi ulterior trimise către Societatea Ştiinţifică Organizatoare pentru a le transmite către Colegiul Medicilor din România, pentru validarea creditării cu puncte E.M.C. conform Deciziei nr.2/23 ianuarie 2009. Menţionăm faptul că înscrierea la eveniment FĂRĂ participarea efectivă NU este suficientă pentru primirea unui certificat de participare. Vor primi certificatul de participare numai medicii care vor fi prezenţi efectiv în cadrul manifestării ştiinţifice.

ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările la eveniment se realizează exclusiv în intervalul stabilit şi menţionat în program. Înregistrările efectuate după intervalul comunicat nu garantează locul în sală.

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Toţi participanţii la Congres vor primi la sfârșitul manifestării un certificat de participare cu menţiunea orelor de educaţie medicală continuă (EMC) cu care a fost creditat al VIII-lea Congres Național Bolile Cronice Netransmisibile 2019 de către Colegiul Medicilor din România – CMR. Vor primi certificat de participare doar persoanele care au semnat formularul de înregistrare de la Biroul de înregistrare.

NOTĂ

Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica anumite prevederi aferente evenimentului fără un anunț în prealabil.

Home