InfoAl VII-lea Congres National Bolile Cronice Netransmisibile se adreseaza exclusiv profesionistilor din domeniul medical (medicilor)


PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

Vineri, 2 martie 2018 – Sâmbătă, 3 martie 2018

PUBLIC ȚINTĂ

MEDICI PRIMARI, SPECIALISTI SI REZIDENTI IN SPECIALITATILE:
    DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
    MEDICINA DE FAMILIE
    CARDIOLOGIE
    NEUROLOGIE
    MEDICINA INTERNĂ
    NEFROLOGIE
    ENDOCRINOLOGIE
    GASTROENTEROLOGIE
    GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
    PNEUMOLOGIE
    CHIRURGIE
    ATI
    GENETICA MEDICALĂ
    MEDICINA DE URGENȚĂ
    ONCOLOGIE
    EPIDEMIOLOGIE
    MEDICINA DE LABORATOR
    FARMACOLOGIE CLINICĂ
    BIOLOGI

ÎNSCRIERI CONGRES

Înscrierile pentru al VII-lea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile se fac ante-eveniment exclusiv pe site-ul evenimentului www.bolicronice-netransmisibile.ro sau pe loc, la punctele de înregistrare din cadrul manifestării, în funcție de capacitatea maximă admisă de participanți la eveniment, stabilită de organizatori. Prin completarea datelor dumneavoastră vă manifestaţi dorinţa de a participa la eveniment şi vă daţi consimţământul că toate datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră să fie prelucrate, înregistrate şi ulterior trimise către Societatea Ştiinţifică Organizatoare pentru a le transmite către Colegiul Medicilor din România, pentru validarea creditării cu puncte E.M.C. conform Deciziei nr.2/23 ianuarie 2009.

Menţionăm faptul că înscrierea la eveniment FĂRĂ participarea efectivă NU este suficientă pentru primirea unui certificat de participare. Vor primi certificatul de participare numai medicii care vor fi prezenţi efectiv în cadrul manifestării ştiinţifice.

ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările la eveniment se realizează exclusiv în intervalul stabilit şi menţionat în program.
Înregistrările efectuate după intervalul comunicat nu garantează locul în sală.

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Toţi participanţii la Congres vor primi la sfârșitul manifestării un certificat de participare cu menţiunea orelor de educaţie medicală continuă (EMC) cu care a fost creditat al VII-lea Congres Național Bolile Cronice Netransmisibile 2018 de către Colegiul Medicilor din România – CMR. Vor primi certificat de participare doar persoanele care au semnat formularul de înregistrare de la Biroul de înregistrare.


ECHIPAMENT TEHNIC

Sălile de conferințe utilizate în cadrul celui de-al VI-lea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile vor fi dotate cu echipamentul tehnic necesar pentru video-proiecție. Prezentările lucrărilor acceptate vor fi realizate numai în Microsoft Office PowerPoint și prezentate pe suport tip memory stick.


NOTĂ

Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica anumite prevederi aferente evenimentului fără un anunț în prealabil.


Home